View translation - Organizacja Narodów Zjednoczonych » United Nations

What is Organizacja Narodów Zjednoczonych in English?

The Polish Word Organizacja Narodów Zjednoczonych in English is United Nations

What is United Nations in Polish?

United Nations translated into Polish is: Organizacja Narodów Zjednoczonych