View Word Category - Numbers

Take a quiz with these words (free online)
English Polish View details
0 (zero) zero zero » 0 (zero)
1 (one) jeden jeden » 1 (one)
2 (two) dwa dwa » 2 (two)
3 (three) trzy trzy » 3 (three)
4 (four) cztery cztery » 4 (four)
5 (five) pięć pięć » 5 (five)
6 (six) sześć sześć » 6 (six)
7 (seven) siedem siedem » 7 (seven)
8 (eight) osiem osiem » 8 (eight)
9 (nine) dziewięć dziewięć » 9 (nine)
10 (ten) dziesięć dziesięć » 10 (ten)
11 (eleven) jedenaście jedenaście » 11 (eleven)
12 (twelve) dwanaście dwanaście » 12 (twelve)
13 (thirteen) trzynaście trzynaście » 13 (thirteen)
14 (fourteen) czternaście czternaście » 14 (fourteen)
15 (fifteen) piętnaście piętnaście » 15 (fifteen)
16 (sixteen) szesnaście szesnaście » 16 (sixteen)
17 (seventeen) siedemnaście siedemnaście » 17 (seventeen)
18 (eighteen) osiemnaście osiemnaście » 18 (eighteen)
19 (nineteen) dziewiętnaście dziewiętnaście » 19 (nineteen)
20 (twenty) dwadzieścia dwadzieścia » 20 (twenty)
30 (thirty) trzydzieści trzydzieści » 30 (thirty)
40 (forty) czterdzieści czterdzieści » 40 (forty)
50 (fifty) pięćdziesiąt pięćdziesiąt » 50 (fifty)
60 (sixty) sześćdziesiąt sześćdziesiąt » 60 (sixty)
70 (seventy) siedemdziesiąt siedemdziesiąt » 70 (seventy)
80 (eighty) osiemdziesiąt osiemdziesiąt » 80 (eighty)
90 (ninety) dziewięćdziesiąt dziewięćdziesiąt » 90 (ninety)
100 (one hundred) sto sto » 100 (one hundred)
First pierwszy pierwszy » First
Second drugi drugi » Second
Third trzeci trzeci » Third
4th czwarty czwarty » 4th
5th piąty piąty » 5th
6th szósty szósty » 6th
7th siódmy siódmy » 7th
8th ósmy ósmy » 8th
9th dziewiąty dziewiąty » 9th
Tenth dziesiąty dziesiąty » Tenth
Eleventh jedenasty jedenasty » Eleventh
12th dwunasty dwunasty » 12th
13th trzynasty trzynasty » 13th
14th czternasty czternasty » 14th
15th piętnasty piętnasty » 15th
16th szesnasty szesnasty » 16th
17th siedemnasty siedemnasty » 17th
18th osiemnasty osiemnasty » 18th
19th dziewiętnasty dziewiętnasty » 19th
20th dwudziesty dwudziesty » 20th
21st dwudziesty pierwszy dwudziesty pierwszy » 21st
30th trzydziesty trzydziesty » 30th
100th setny setny » 100th
200th dwusetny dwusetny » 200th
300th trzechsetny trzechsetny » 300th
400th czterechsetny czterechsetny » 400th
500th pięćsetny pięćsetny » 500th
1000th tysięczny tysięczny » 1000th
1000000th milionowy milionowy » 1000000th
Take a quiz with these words (free online)